Subbuhun Kuddusün Rabbüna Fazileti Sırrı

İslam dininde okunması tavsiye edilen pek çok dua vardır. Subbuhun Kuddusün Rabbüna ve rabbül melaiketi verruh duası da onlardan bir tanesidir. Söz konusu duanın namzların secdesinde okumanın sünnet olduğu söylenmektedir. Bununla birlikte cemaat ile berbaer kılınan namazlarda namazı uzatmamak için yapılmamalıdır.

Vitr namazı kılınırken Sübhanel Melikil Kuddusi teshibini üç kere okunması, üçüncüyü okurken sesin yükseltildiği belirtilmektedir. Hz. Muhammed S.A.V.’in vitir namzında selam verdiğinde bu tesbihi söylediği rivayet edilmektedir.

Ayrıca mübarek Subbuhun Kuddusün Rabbüna Fazileti Sırrı ismi şerifi belirten kişiler başkasının kötülüğüne uğramayacağı, maruz kalmayacağı da açıklanmaktadır. Subbuhun Kuddusün Rabbüna ve rabbül melaiketi verruh duası kıssası da ayrıca yer almaktadır.

Subbuhun Kuddusün Rabbüna Ve Rabbül Melaiketi Verruh Duası

Rivayet edilene göre İbrahim Aleyhisselam’ın büyük hayvan sürüleri vardı ve 12.000 hayvandan meydana gelmekteydi. Bunun dışında onları koruyan, muhafaza eden muhafız köpekleri de yer almaktaydı. Bunların boyunlarında altından tasma yer almaktaydı ve dünyaya ram olanları tahkir içindi.

Bir gün Cebrail Aleyhisselam insan kılığına girdi ve böylece gelerek, İbrahim Aleyhisselam’a sürlerin kime ait olduğunu sual etti. Peygamber ise Rabbinin olduğunu dile getirdi. Kendisinin bir emanetçi olduğunu belirtti. Ardından Cebrail Aleyhissela bana satar mısın diye sual etti. Buna İbrahim Aleyhisselam ise rabbini bir kere zikret üçte birini, üç kere zikret tamamını vereyim şeklinde buyurdu. Bundan sonra ise Cebrail Aleyhisselam Subbuhun Kuddusun, Rebbul melaiketihi ve’r ruh dedi. İbrahim Aleyhisselam ise bundan sonra alıp götürmesini, tümünün onun olduğunu dile getirdi.

Ancak bundan sonra Cebrail Aleyhisselam alamayacağını, kendisinin melek olduğunu söyledi. İbrahim Aleyhisselam ise geri alamayacağını, kendisinin halil olduğunu belirtti. Bundan sonra İbrahim Aleyhisselam sürüleri sattı ve geniş bir arazi aldı. Bundan sonra ise Müslümanların istifade edebilmesi için bunu bahşetti.

OKU:  Umrede Yapılmaması Gerekenler
Subbuhun Kuddusün Rabbüna Fazileti Sırrı
Subbuhun Kuddusün Rabbüna Fazileti Sırrı

Subbuhun Kuddusun, Rabbüna Ne Demek

Her duanın bir anlamı olduğu için hangisinin ne anlama geldiği zaman zaman merak edilir. Subbuhun Kuddusün Rabbüna ne demek de bu kapsamda merak edilen, sorulan konulardan bir tanesidir. Sübhan kelimesi alemlerin rabbi olan Allahü Teala’yı noksan sıfatlardan münezzeh ve mukaddes olduğunu zikretmektedir. Kuddüs esması ise tazim ve tesbih edilen, tesirli ve etkili bir zikirdir.

Ayrıca bu duanın içinde bulunan El Kuddüs ismi de her türlü eksiklik, acizlik, hata ve kusurdan münezzeh, mukaddes, münezzeh, temiz, pak gibi anlamları ifade etmektedir. Tüm mahlukatı maddi ve manevi kirden, ayıplardan temizleyip arındıran anlamına sahiptir.

Ek olarak Subbühün Kuddusün Rabbüna fazileti de yer almaktadır. Bu ismi kendine vird edinen kişinin yüzünde sevimlilik ve nur olacağı belirtilmektedir.  Bireylerin hayaline ve hatırına gelmeyen yerlerden menfaat, yardım geleceği; bolluğa kavuşulacağı belirtilmektedir.

Subbuhun Kuddusün Rabbüna Ne Zaman Okunabilir

Hangi duanın ne zaman edilebileceği zaman zaman Müslümanlar tarafından merak edilerek sorulabilmektedir. Subbuhun Kuddusün Rabbüna için de zaman zaman bu gibi durumlar düşünülebilir.

Belirttiğimiz gibi bu duayıı namazların secdesinin okumanın sünnet olduğu söylenmektedir. Ancak yine belirttiğimiz gibi namazları uzatmamak için cemaat ile beraber iken okunmaması tvsiye edilmektedir. Bu namazı kılarken veya namaz aralarına geldiği zaman okumakyine mümkün olmaktadır.

Vitir namazını tamamladıktan sonra da üç defa Sübhanel Melikil Kuddisi duasını okumanın müstahab olduğu belirtilmektedir. Yine Hz. Muhammed S.A.V.’in vitir namazından ayrılmak istediği zaman bunu üç kere söylediği, üçüncüde sesini yükselttiği açıklanmaktadır. Bu bakımdan bu dua farklı yerlerde okunabilmektedir. Kısa olduğu için kolay şekilde ezberlenip, her yerde okunabilir.

Oyla post
Avatar

Yorum yapın