Peygamberimizin Süt Kardeşleri

Peygamber Efendimiz S.A.V.’in pek çok süt kardeşi vardır. Bunun dışında süt anneleri de ayrıca yer almaktadır. Peygamberimiz süt kardeşleri ve anneleri kimler, bu bakımdan zaman zaman Müslümanlar tarafından merak edilerek sorulabilmektedir.

Bu isimlerden biri Hz. Hamza olmaktadır. Kendisi aynı zaman amcasıdır. Hz. Muhammed S.A.V.’den önce Süveybe’den süt emmiştir. Bunun dışında şu gibi süt kardeşleri de ayrıca vardır:

  • Ebu seleme b. Abdi’l Esed el-Mahzumi: Süveybe’den süt emmiştir. Kendisi ayrıca İslam dinini ilk kabul eden bireyler içerisindedir.
  • Abdullah b. Cahş: Kendisi Süveybe’den süt emmiştir.
  • Mesruh: Ebu Leheb’in cariyesi Süveybe’nin oğludur. Peygamber Efendimiz S.A.V. ile birlikte süt emmiştir.
  • Ebu Süfyan: Ebu Süfyan Peygamber Efendimiz S.A.V.’in evlendiği Ümmü Habibe’nin babası Ebu Süfyan ile karıştırmamak gerekir. Hz. Muhammed’in bir amca oğlu olan Abdülmuttalip’in oğlu El Haris’in oğludur. Tam ismi ise Ebu Süfyan İbni Haris İbni’l Muttalib olmaktadır.
  • Şeyma binti Haris: Mekke civarında yaşayan Hevazin kabilesinin, Beni Sa’d bin Bekir koluna mensuptur. Kendisinin asıl adı Huzafe’dir. Şeyma ise onun bir lakabıdır. Babasının ismi Haris bin Abdiluzza olup annesi Peygamber Efendimiz S.A.V.’e süt anne olma şerefine eren Halime es-Sa’diye Hatundur.
  • Abdullah b. Haris: Babasının ismi Haris bin Abdi’luzza, annesi ise Peygamber Efendimiz S.A.V.’e süt annelik gerçekleştiren Halime es Sa’diye’dir.
  • Üneyse binti Haris: Babasının ismi Haris bin Abdiluzza olup annesi Hz. Muhammed S.A.V.’e süt annesi Halime es-Sa’diye’dir.

Eğer peygamberimiz süt kardeşleri kim bilmek, öğrenmek istiyorsanız genel anlamda bu yanıtlar verileiblir. Bunların arasında Şeyma yaş bakımından Hz. Muhammed’den büyüktü. Bu bakımdan çocukluk yıllarında birlikte iken Peygamber Efendimiz S.A.V.’e hizmet etmiş, ona yemek yedirmiştir. Elinden tutarak gezdirmiş, şefkat ve sevgi ile kucaklamıştır.

Peygamberimiz Süt Anneleri

Peygamberimiz süt kardeşleri olduğu gibi süt anneleri de yine vardır. Bu isimler de Müslümanlar tarafından yine merak edilerek sorulabilmektedir. Süveybe bunlardan bir tanesi olup Ebu Lebeh’in cariyesidir, kendisi Peygamber Efendimiz ile oğlu Mesruh’u da emzirmiştir. Bunun dışında bahsettiğimiz gibi Hz. Hamza’yı da süt anneliği gerçekleştirmiştir.  Bu Halime-i Sa’diye’den önce olmuştur.

OKU:  Akşam Namazı Sünneti

Hz.Muhammed Süveybe’yi Mekke’de olduğu esnada ziyaret etmiştir. Ona yardım gerçekleştirmiş, hatrını sormuştur. Bunun dışında hicret sornasında da ilgisinisürrdürmüş, giyecek elbiseler göndermiştir. Kendisi Hz. Muhammed S.A.V. Hayber Savaşı’ndan döndüğü sürelerde vefat etmiştir. Mesruh ise kendisinden önce ölmüştür.

Kendisinin dışında Halime-i Sadiye de peygamberimiz süt anneleri arasında bulunmaktadır. Halime binti Ebi Züeyb Sa’d kabilesine mensuptur. Haris bin Abdi’luza da kocasıdır. Oğlu olan Abdullahla beraber Peygamber Efendimiz S.A.V.’i de emzirmiştir. Bunun dışında iki kıza da yine olmuştur. Onların isimleri ise Şeyma ve Üneyse’dir.

Peygamber Efendimiz S.A.V. Halime-i Sadiye’nin yurdunda 4 yaşına dek kalmıştır. Hazreti Hatice ile evliliği sonrasında peygamberimizi ziyaret etmiştir. Yurtlarında kuraklık ve sıkıntıdan bahsetmiştir. Bundan sonra Hazreti Hatice bir deveyle 40 koyun hediye etmiş, yurduna göndermiştir. Kendisi  Baki Kabristanında yer almakta olup bu Medine-i Münevvere’de yer almaktadır.

Peygamber süt anneleri arasında bu gibi isimlerin dışında Ümmü Eymen de bulunmaktadır. İsmi Bereket olup Hz. Muhammed S.A.V.’e süt anneliği yapmıştır. Günümüzde pek çok kişi Peygamber Efendimizin süt annelerini merak ederek sormaktadır. Söz konusu kişiler bu soruya yanıt olarak verilebilir.

Ayrıca süt kardeşlerinin kim olduğu da yine zaman zaman Müslümanlar tarafından merak edilmektedir. Yukarıda bulunan başlığı kontrol ederke bunun yanıtı da alabilir, süt kardeşlerinin kim olduğunu hemen öğrenebilirsiniz.

Oyla post
Avatar

Yorum yapın