Hz. Süleyman Mührü Taşıyanlar Yorumları

Hz. Süleyman mührü taşıyanlar yorumları nasıl, neler söylüyorlar gibi konular pek çok Müslüman tarafından merak edilir. Bilindiği üzere bu mühür Hz Süleyman’a verilen mucizevi bir mühürdür. Yüzük olarak kullanılmış olup üzerinde birbiri içine geçen ters ve düz iki üçgen bulunmaktadır. Görünüm olarak genel anlamda bu şekilde anlatılabilir.

Mührün üzerinde meleklerin ve çok az kişinin bildiği, Allahü Teala’nın gizli ismi olan İsmi Azam yer almaktadır. Günümüzde bunun görünümüne sahip olan yüzükler ya da kolyeler yer almaktadır. Bunların özellikle kötücül varlıklardan muhafaza ettiğine inanılmaktadır. Tarih boyunca da bu motif kullanılmıştır. Anadolu Selçukluları ya da Osmanlı mimarisinde kullanılan motifler arasındadır.

Günümüzde de bunu kullanan bireyler yer almaktadır. Hz. Süleyman mührü taşıyanlar yorumları nasıl diyorsanız bunları internet üzerinden kolay bir şekilde görü, ne gibi şeyler söylendiğini okuyabilirsiniz.

Hz. Süleyman Mührü ve Kıssası

Hz. Süleyman mührü nedir, özellikle bu mührün ne olduğunu öğrenmek, bilmek isteyenlerce düşünülmektedir. Bu görünüm olarak bir tanesinin tepesi, diğerinin tabanına geçmiş iki eşkenar üçgenin meydana getirdiği bir simgedir. Hristiyanlar tarafından Davut Yıldızı, Müslümanlar tarafından da Hatem-i Süleyman şeklinde isimlendirilmektedir.

Bunun bir kıssası da yer almaktadır. Bu kapsamda anlatılanlara göre bir gün Hz. Süleyman abdesthaneye girmiştir. Bir sahra cini de onun kılığına girerek eşinden söz konusu mührü almıştır. Bundan ifrit veya cin şeklinde de söz edilmektedir. Sonrasında mührü kendinden istediği zaman onu sahtekarlık ile suçlamıştır.

Dev bundan sonra onun kılığını almış, onun emri ile saraydan çıkarılmıştır. Ardından da dev o sarayda hükmetmeye başlamıştır. Hz. Süleyman ise bundan sonra sahil kasabasına gitmiştir. Balıkçı yükleri taşımış, hayatını da böylece sürdürmüştür. Böylece 40 sene geçmesi ardından dev, mührü başkalarının eline geçmemesi için denize atmış; lakin bundan sonra cinler ve hayvanlar kendine isyan etmiş, bunun sonucunda öldürülmüştür.

OKU:  Celcelutiye Mucizesi Yaşayanlar

Bu sıralarda Hz. Süleyman’a, yanında çalıştığı balıkçı hizmetinin karşılığı olarak para yerine bir balık vermiş; Hz. Süleyman da bunun karnını yarmıştır. Ardından da kendi yüzüğünü görmüş, parmağına taktıktan sonra sarayına gitmiştir.

Hz. Süleyman Mührü Taşıyanlar Yorumları
Hz. Süleyman Mührü Taşıyanlar Yorumları

Hz. Süleyman Mührü Kullanım Alanları

Peki Hz. Süleyman mührü nerelerde kullanılabilir? Bu günümüze kadar farklı şekillerde kullanılmıştır ve hala kullanılmaya da devam etmektedir. İslam tezyini sanatlarının dokuma, metal, mimari, ahşap gibi farklı dallarında nakış amaçlı olarak tercih edilmiştir.

Bu sembol özellikle yapı süslemelerinde göbek motifi olarak da kullanılmıştır. Günümüzde sembolün bulunduğu yere şeytanların giremediğine dair inançlar yer almaktadır. Bunun yanı sıra tarih boyunca farklı şekillerde de kullanılmıştır. Anadolu Selçukluları, Artukoğulları ve Osmanlılar dönemlerinde de görülmektedir. Örneğin, Osmanlı döneminde başta hamam kubbe delikleri olmak üzere Cami tezinatları, kemer kilit taşları, mezar taşları ve daha pek çok yerde kullanım görmüştür.

Bunun yanı sıra farklı amaçları da vardır. Örneğin, Barbaros Hayrettin Paşa da rüzgara hükmedebilmek için sancağına bu mührü işletmiştir. Hz. Süleyman mührü bu bakımdan günümüze kadar pek çok yerde kullanılmıştır. 

Hz. Süleyman Mührünün İyi Geldiği Şeyler

Hz. Süleyman mührü belirttiğimiz gibi tarih boyunca farklı devletler dönemlerinde kullanım görmüştür. Günümüzde de bunu kullanan kişiler yer almaktadır. Dolayısıyla zaman zaman Hz. Süleyman mührü ne işe yarar ya da neye iyi gelir gibi konular sorulabilmektedir. Bu kapsamda söylenen, belirtilen pek çok şey vardır.

Örnek olarak kısmet ve rızık kapılarını açtığı, kaza ve belalara karşı kişileri koruduğuna inanılmaktadır. Bunun dışında takan kişinin diğer kişilerden saygı ve hürmet göreceği de söylenmektedir.

Oyla post
Avatar

Yorum yapın