Celcelutiye Mucizesi Yaşayanlar

Celcelutiye Mucizesi , Günümüzde pek çok insan, zorlu yaşam şartları, sağlık sorunları ve diğer zorluklarla mücadele ederken, manevi destek arayışına girmektedir. Bu arayış, kişileri dualarla, niyazlarla ve mucizelere olan inançlarıyla bir araya getirir.

Bu noktada, Celcelutiye mucizesi, insanların hayatlarına şifa ve bereket getirmesiyle bilinmektedir. Bu duasının mucizevi etkilerine dair pek çok yorum bulunmaktadır. Celcelutiye mucizesi yaşayanlar, bu mucizeleri dilden dile dolaştırmakta ve diğer Müslümanlarla da paylaşmaktadır.

Bazı kişiler, şifa bulmak amacıyla Celcelutiye duasını düzenli olarak okuduklarında, uzun süredir devam eden sağlık sorunlarının düzeldiğini ve iyileşme süreçlerinin hızlandığını ifade etmişlerdir. Özellikle tedavisi zor görülen hastalıklarda bu duanın mucizevi sonuçlar doğurduğuna inanılmaktadır.

Yaşamın getirdiği zorluklarla başa çıkmak için Celcelutiye duası okuyanlar da karşılarına çıkan engellerin daha kolay aşıldığını, olumlu çözümler ve fırsatlarla karşılaştıklarını belirtmişlerdir. Celcelutiye duasının düzenli okunması, kişilere bereketli bir rızık ve bolluk sağladığına inanılır.

Ticaretle uğraşanlar, iş insanları ve çiftçiler, bol kazanç ve bolluk elde etmek amacıyla Celcelutiye duasını niyet ederek okuduklarında mucizelerinden bahsetmektedir. Ayrıca Celcelutiye duasını zikredenler, ruhsal dinginlik ve huzur hissi yaşadıklarını dile getirirler.

Celcelutiye Mucizesi Yaşayanlar
Celcelutiye Mucizesi Yaşayanlar

Zorlu zamanlarda dua etmenin teskin edici etkisi, insanların iç huzurunu bulmalarına yardımcı olmaktadır. Bu nedenle de Celcelutiye duası okuyanların yorumları bu duayı okumak isteyenler ve mucizelerini merak edenler tarafından sıkça okunmakta ve etkileri herkesi hayrete düşürmektedir.

Celcelutiye’nin anlamı, anlatımı ve kudreti, Müslüman toplumlar arasında farklı yorumlara sahip olabilir, ancak genel olarak kabul gören bir manevi mucizevi bir güce sahiptir.

Celcelutiye Beyitlerinin Sır ve Hikmetleri

Celcelutiye, Hz. Muhammed’e (SAV) atfedilen ve 33 harften oluşan Arapça bir duadır. Bu dua, Hz. Muhammed’e (SAV) Cebrail tarafından getirildiğine inanılan kıymetli bir armağandır.  Celcelutiye beyitlerinin sır ve hikmetleri oldukça fazladır.

OKU:  4444 Tefriciye Mucizesi Yaşayanlar

Her beyit, belirli bir anlama gelir ve bir dizi manevi özelliği içerir. Celcelutiye Duası, Allah’ın en büyük İsm-i A’zam’ının gizlendiği ve büyük alimlerin vakıf olduğu bir hazine olarak kabul edilmektedir. Bu mübarek dua dünya ve ahiret faydasıyla doludur, cennet hazinelerinden bir hazine olarak anılmaktadır.

Celcelutiye Duası, dileklerin, niyetlerin, ve hacetlerin yerine gelmesi için mü’minler tarafından yüzyıllardır okunmaktadır. Bu duayı okuyacak kişi, öncelikle temiz bir abdest hatta boy (gusül) abdesti alarak Allah’ın rızasını kazanmak için 2 rekat namaz kılmalıdır.

Ardından içten bir samimiyetle dileğini dileyerek Cecelutiyye Duası’nı okumalıdır. Bu dua, kişinin her türlü sıkıntısını yok eder, isteklerini yerine getirir ve sevgilisine kavuşmasını sağlar. Bu özel dua aynı zamanda kalbi manevi hastalıklardan temizlemek için de kullanılır.

Bir kişi bu duayı bir kaba yazar ve içine yağmur suyu koyarak içerse, kalbi manevi olarak arınır ve velilerin, azizlerin huzuruna dahil olur.

Günde bir kez sürekli olarak okunursa kişi, günahları kendisine mana aleminde gösterilir ve kalp ile dil pak hale gelir. Tüm belalardan Allah’ın yardımıyla kurtulur ve günahları sevaba dönüşür. Günde 21 kez okunması halinde, kişi tüm zorluklardan ve kıskanç insanların kötü niyetlerinden korunur.

Günde 5 kez okumak ise kişinin rızkının artmasını, insanların ondan hoşnut olmasını ve Allah’ın dileklerini ihsan etmesini sağlar. Eğer kişi bu duayı adet haline getirirse, kimse ona zarar veremez ve Melekler ile diğer yaratıklar kendisinden razı olur.

Ayrıca sevdiğinin ismini bu duayla birlikte bir kağıda yazarak suya bırakan kişi, sevgilisine kavuşur.

Celcelutiye 30. Beyit Fazileti

Celcelutiye 30. Beyit fazileti, özellikle Müslümanların hem kalben hem de vücuden şifa bulması için oldukça etkilidir. “Ve üstümüze örtünü sarkıtıver; Kalplerimize şifa ver; Sen, korkulardan dolayı hastalanan kalplere şifanın ta kendisisin!” anlamına gelen bu beyit okunduğunda kişiler, Allah’ın izniyle dertlerinden ve hastalıklarından kurtularak şifaya kavuşmaktadır.

Oyla post
Avatar

Yorum yapın