Akşam Namazı Tesbihatı Arapça

Akşam Namazı Tesbihatı Arapça özellikle vakit namazını evde kılacak kişiler tarafından sorulmaktadır. Tesbihat her ne kadar zor gibi dursa da birkaç kere okuduktan sonra aklınıza kolay bir şekilde alabileceğiniz yapıya sahiptir.

Tesbihatta ilk olarak ezan ile kamet ardından bir dua okunur. Bunun Latin harfleri ile okunuşu altta olduğu gibidir:

• Allahümme rabbe hazihi’d-davet’it-tâmmeh

• Ve’s-salâti’l-kaimeh, âti seyyidina Muhammeden’il-vesilete

• Ve’l-fazilete ve’derecate’r-rafiati’l âliyeh, ilahî veb’ashumakâmen mahmuden’illez’i vaadteh. 

• İnneke lâ tuhlifu’l-mîâd

Akşam Namazı Tesbihatı Arapça
Akşam Namazı Tesbihatı Arapça

Akşam namazı tesbihatı Arapça bununla başlar. Ancak bundan sonra okunanlar da mevcut olup evde kılınan namazlarda bunlar da bilinmelidir.

Akşam Namazı Tesbihatı Türkçe

Akşam namazında tesbihat yaparken, ezan-kamet arkasından selam duası okunmaktadır. Bu akşam namazının üç rekatlıkfarzı ardından yapılmaktadır:

• Estağfirullâh, estağfirullâh, estağfirullâh el-azîym el-kerîm

• Ellezî lâ ilâhe illâ hû, el-hayy’el kayyûm, ve etübü ileyh.

• Allâhumme ente’s-selâmü ve minke’s-selâm, tebârekte yâzelcelâli ve’l-ikrâm

Bundan sonra ise Salat-ı Münciye adlı dua okunmaktadır. Bu aynı zamanda Salatan Tüncina olarak da adlandırılır. Okunuşu akşam namazı tesbihatı Arapça okunuşu şöyledir:

• Allâhümme sâlli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed.

• Salâten tuncînâ bihâ min cemîil ahvâli ve’l-âfât. Ve takdîlenâ bihâ cemiâ’l-hâcât. Ve tutahhirunâ Bihâ mincemî’ıs-seyyiât.

• Ve terfeunâ bihâ indeke â’led-deracât. Ve tübelliğunâ bihâaksa’l-gâyât. Min cemî’il-hayrâti fi’l-Hâyâti ve ba’de’l-memât.

• Âmin yâ mücib’ed-deavât, ve’l-hamdü lillâhirabb’il-âlemin.

İki rekat sünnet kıldıktan sonra ise bir kere Amenna Biennehudenilmektedir. Bunu takiben de 9 kere Lâ ilâhe illallâhuvahdehu lâ şerike leh, lehü’l-mülkü ve lehü’l-hâmdü yuhyi ve yumit; biyedihi’l-hayr ve hüve alâ külli şey’in kadir okunur. Onuncuda ise,

• Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâ şerike leh, lehü’l-mülkü ve lehü’l-hâmdü

• Yuhyi ve yumit ve hüve hayyun lâ yemût biyedihi’l-hayr

• Ve hüve alâ külli şey’in kadir  ve ileyhi’l-masîyr

Akşam namazı tesbihatı Türkçe harfler ile bu şekildedir. 

Akşam Namazı Tesbihatı

Akşam namazı tesbihatı yaparken yukarıda dediğimizi yaptıktan sonra tevbe istiğfar duası okunmaktadır. Eller açılmakta ancak avuç içleri yere bakmaktadır:

• Allâhümme ecirnâ mine’n-nâr 3-5 ya da 7 kere

• Allâhümme ecirnâ min külli nâr

• Allâhümme ecirnâ min fitneti’d-dîniyyeti ve dünyeviyyeh

• Allâhümme ecirnâ min fitneti ahiri’z-zamân

• Allâhümme ecirnâ min fitneti’l-mesihi’d-deccâli ve’s-sufyân

• Allâhümme ecirnâ mine’d-dalâlâti ve’l-bıd’ıyyâti ve’l-beliyyât

• Allâhümme ecirnâ min şerri’n-nefsi’l-emmâreh

• Allâhümme ecirnâ min şurûri’n-nüfûsi’l-emmârati’l-firâvniyyeh

• Allâhümme ecirnâ min şerri’n-nisâ

• Allâhümme ecirnâ min belâ’in-nisâ

Bunları dedikten sonra akşam namazı tesbihatı yaparken, hemen arkasından da aşağıda yer alan dualar okunur:

• Allâhümme ecirnâ min fitneti’n-nisâ

• Allâhümme ecirnâ min azâbi’l-kâbr

• Allâhümme ecirnâ min azâbi’l-yevmi’l-kıyâmeh

• Allâhümme ecirnâ min azâbi cehennem

• Allâhümme ecirnâ min âzâbi kahrik

• Allâhümme ecirnâ min nâri kahrik

• Allâhümme ecirnâ min azâbi’l-kabri ve’n-nîrân

• Allâhümme ecirnâ mine’r-riyâi ve’s-sum’âti ve’l-ucubive’l-fâhr

• Allâhümme ecirnâ min tecâvuzi’l-mülhidîyn

• Allâhümme ecirnâ min şerri’l-munâfıkîyn

• Allâhümme ecirnâ min fitneti’l-fâsıkîyn

• Allâhümme ecirnâ ve ecir vâlideynâ ve talebete rasâili’n-nûru’s-sâdıkîyne fi hizmeti’l-kur’âni ve’l-imân, ve ahbâbene’l-mü’minîne’l-muhlisîyne ve akrıbâenâ ve ecdâdenâ mine’n-nâr

Bundan sonra da eller yukarıda çevrilmektedir. Ardından da yine edilen bir dua bulunmaktadır. Bunun ne olduğunu bilmiyorsanız Akşam namazı tesbihatı Arapça şu şekildedir:

OKU:  Umre ile Haccın Farkı

• Bi afvike yâ mücir bi fadlike yâ gâffâr. Âllâhümmeedhılne’l-cennete mea’l-ebrâr. 

• Âllâhumme edhılne’l-cennete meâ’l-ebrâr. 

• Allâhumme edhılnâ ve edhı’l-üstâdenâ Said-i Nursî radıyallahu anh ve vâlideynâ ve talebete rasâili’n-nûru ve ıhvânenâ ve ehâvatenâ ve akribâenâ ve ecdâdenâ ve ahbâbene’l-mü’minîne’l-muhlisîyne

• Fi hizmeti’l-imâni ve’l-kur’ân, el cennete meâ’l-ebrâr

• Salli alâ nebiyyike’l-muhtar ve âlihi’l-athâr ve ashâbihi’l-ahyâr ve sellim mâdâme’l-leylü ve’n-nehâr.

• Âmin, ve’l-hamdü lillâhi rabbi’l-âlemin.

Bundan sonra ise bilinen namaz tesbihatına devam edilmektedir. Yani Subhânallâhi ve’l-hâmdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhu ekber, ve lâ hâvle ve lâ kuvvete illâ billâhi’l-aliyyü’l-azîym denilmektedir. Ayete’l Kürsi okunur ve ardından tesbihat yapılır. Burada da 33 Sübhanallah, 33 Elhamdülillah, 33 de Allahü Ekber denilmektedir. Akşam namazı tesbihatı Arapça da bu şekildedir.

Akşam Namazı Tesbihatı Nasıl Olur

Akşam namazı tesbihatı için ezan ile kamet arkasından okunan bir dua ile başlanır. Bunun dışında 3 rekatlık farzı ardından, bunu takiben, iki rekat sünnet sonrasında, bunu takiben okunan farklı dualar da bulunmaktadır. Bunların hepsine Latin harfleri ile ulaşmak istiyorsanız yazılarımızı kontrol edebilirsiniz. 

Akşam Namazı Tesbihatı Nasıl Yapılır

Akşam namazı tesbihatını yapmak her Müslüman için önerilir. Bu tesbihatta nerede neyin yapıldığı değişmektedir. Bunları adım adım, sıra sıra görmek için yazılarımıza bakmanız tavsiye edilir. Zira namaz içinde okunduğu yere göre dua da değişmektedir.

Akşam Namazı Tesbihatı Türkçe Nasıl

Akşam namazı tesbihatı Türkçe özellikle Arapça aslından okuyamayanlar tarafından sorulur. Ayrıca doğru bir şekilde kelimeleri doğru telaffuz etmek de oldukça önemlidir. Türkçe olarak bu tesbihatın nasıl yapıldığı yazımızda mevcut olup buna bakmanız önerilir. Çünkü bu tesbihat uzundur ve namazın farklı anlarında farklı şekilde okunmaktadır.

Oyla post
Avatar

Yorum yapın